Regenerativa grannskap

Om staden är nyckeln till ett öppet och inkluderande samhälle, en biologiskt rik kultur eller en hållbar planet, inser vi behovet av bio-kulturellt mångskiftande miljöer, städer och grannskap som är öppna för alla och formade av alla. Om vi förbinder denna rätt till staden med rätten till utbildning, kan vi börja förstå omvandlingen av samhället som en emancipatorisk lärprocess som ger var och en av oss rätt till hållbar mänsklig utveckling.

Samarbete, delande och livslångt lärande handlar då om att förändra samhället underifrån, om att skapa fria, öppna och demokratiska grannskapsinstitutioner som inspirerar oss att tänka i nya banor, hjälper oss tillgodose våra behov och, kanske viktigast av allt, för oss närmare varandra och närmare naturen. Vår forskning har regenerativa grannskap i fokus.