Regenerativa grannskap

Om staden är nyckeln till ett demokratiskt samhälle och en hållbar planet, inser vi behovet av bio-kulturellt mångskiftande miljöer, städer och grannskap som är öppna för alla och formade av alla. Vi inser behovet av städer som växer, men inte på bekostnad av andra städer eller biosfären. Snarare är det graden av komplexitet och formerna för samexistens – biologisk, kulturell, social och ekologisk – som har betydelse. Rätten till staden bryter barriärer, men förutsätter hållbar mänsklig utveckling för alla.

Lärande, delande och socio-ekologisk regeneration handlar därför om att förändra underifrån, om att skapa fria, öppna och demokratiska grannskapsinstitutioner, om att avlägsna alla orsaker till förtryck och våld, om att öka komplexiteten i urbana ekosystem – listan kan göras längre. Om regenerativa grannskap inspirerar oss att tänka i nya banor, hjälper oss att tillgodose våra behov och, inte mindre viktigt, för oss närmare varandra och närmare naturen, rör vi oss troligen i rätt riktning.

Forskningsteman

Gottfridsberg Forskning är ett grannskapsbaserat, socio-ekologiskt forskningsinitiativ med följande teman: